PRIVACYBELEID

PRIVACYVERKLARING VAN ACHIEVERS
Laatst bijgewerkt: 2 oktober 2020
De vorige versie is hier beschikbaar.

OVERZICHT

In deze Privacyverklaring (in het algemeen aangeduid als het “Privacybeleid” of de “Verklaring”) wordt uitgelegd hoe Achievers Corp. (samen met de bedrijven die eigendom of gedeeld eigendom zijn van Achievers Corp., “Achievers”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”) omgaat met de Persoonlijke Informatie van bezoekers van deze website (https://www.achievers.com)), gebruikers van onze mobiele toepassingen en de daarin aanwezige diensten en functies (“Website”). Bij de verwerking van Persoonlijke Informatie houden wij ons aan de Europese en lokale wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens (“AVG”) en de Uitvoeringswet AVG.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op het Achievers-platform. Als u Lid bent van het Achievers-platform, vallen alle verzamelde en verwerkte gegevens onder onze overeenkomst met uw werkgever en de Privacyverklaring van het Achievers-platform.

U dient deze Privacyverklaring te lezen en te begrijpen omdat deze de kern bevat van onze verplichtingen jegens u wanneer u deze Website gebruikt en wanneer u uw Persoonlijke Informatie aan ons verstrekt, of dat nu rechtstreeks of via een geautomatiseerd proces gebeurt. Voor uw gemak hebben we hieronder enkele van de belangrijkste punten voor u samengevat.

 • We verzamelen en verwerken uw Persoonlijke Informatie om diensten aan u te kunnen leveren, of u nu een directe klant bent van Achievers of van een van de bedrijven waarvoor we diensten verlenen.
 • We gebruiken uw Persoonlijke Informatie ook voor onze eigen legitieme en wettige zakelijke belangen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot): het verbeteren van onze Websites en diensten, het verstrekken van informatie over onze diensten door middel van directe reclame (zoals e-mail) en indirecte reclame (zoals reclames die op andere Websites verschijnen), het opsporen en voorkomen van fraude, het bijhouden van onze administratie en het verzenden van wettelijk vereiste kennisgevingen.
 • We verkopen uw informatie niet.
 • We kunnen uw informatie delen met andere dienstverleners, bijvoorbeeld zoals vereist voor de levering van onze diensten aan u en de verstrekking van marketingdiensten en informatie over evenementen aan u, maar dergelijke dienstverleners zijn wettelijk en contractueel gehouden om uw informatie uitsluitend te gebruiken voor de door ons gespecificeerde doeleinden.
 • We kunnen uw gegevens ontvangen in onze hoedanigheid als dienstverlener voor andere bedrijven, en zijn dan wettelijk en contractueel gehouden om uw informatie uitsluitend te gebruiken voor de door die bedrijven gespecificeerde doeleinden.
 • Deze Verklaring is van toepassing op de door Achievers geëxploiteerde Sites en dekt zowel Persoonlijke Informatie die u via deze kanalen hebt verstrekt als enige informatie die u aan ons verstrekt wanneer u ons belt, mailt of een brief stuurt naar onze klantenservice.
 • Gegevensbeschermingswetten in uw rechtsgebied bieden u mogelijk het recht om uw Persoonlijke Informatie in te zien of te wissen, en deze Verklaring biedt uitleg over onze uitvoering daarvan. Als u bijvoorbeeld een ingezetene bent van de Europese Unie of de staat Californië in de Verenigde Staten, verlenen wetten in die rechtsgebieden u specifieke rechten die hieronder worden besproken in de sectie “Uw rechten”.

We raden u sterk aan om deze Privacyverklaring in haar geheel te lezen, en niet alleen de samenvatting hierboven, zodat u volledig bekend bent met onze inzet voor verantwoordelijk gegevensbeheer en de bescherming van uw Persoonlijke Informatie. Aangezien deze Verklaring kan zijn gewijzigd sinds u deze voor het laatst hebt gelezen, dient u zich ervan te verzekeren dat u vertrouwd bent met enige bepalingen die sindsdien zijn veranderd.

REIKWIJDTE VAN DEZE VERKLARING

Wie

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de activiteiten van Achievers. Ze is van toepassing op ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie, of u nu een individuele consument bent (“business to consumer”) of vanwege uw werk met ons in aanraking komt (“business to business”).

Wat

Deze Verklaring beschrijft hoe we uw Persoonlijke Informatie (met inbegrip van “persoonlijke gegevens” of “persoonlijke informatie” zoals gedefinieerd in toepasselijke gegevensbeschermingswetten) verzamelen en verwerken, en de rechten die u met betrekking tot dergelijke gegevens heeft.

Waar

Deze Verklaring heeft betrekking op onze verzameling en verwerking van Persoonlijke Informatie van gebruikers van onze Sites, evenals de gegevens die we verzamelen gedurende de levering van onze diensten (de “Diensten”). Ze heeft ook betrekking op de kanalen waarlangs individuele personen met ons communiceren over onze Sites en Diensten, of dat nu persoonlijk, telefonisch, via post, e-mail of op andere wijze gebeurt.

Wanneer

Deze Verklaring is alleen van toepassing op uw activiteiten op de Sites. In deze gevallen treden we mogelijk op als Verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens. Dat houdt in dat we de doeleinden definiëren waarvoor uw Persoonlijke Informatie wordt verwerkt, en dat we de middelen beheren waarmee uw informatie wordt verwerkt. Als we optreden als Verwerkingsverantwoordelijke, dragen we jegens u, de Betrokkene, de primaire verantwoordelijkheid voor het beschermen van uw informatie en het respecteren van uw rechten.

Als we optreden als Gegevensverwerker namens een andere Verwerkingsverantwoordelijke (zoals uw werkgever), verzamelen, gebruiken en delen we bepaalde Persoonlijke Informatie alleen in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke, en is onze verwerking van uw Persoonlijke Informatie onderworpen aan diens instructies en privacybeleid. Als u Lid bent van het Achievers Platform, zijn het privacybeleid van uw werkgever en onze Privacyverklaring van het Achievers-platform van toepassing op onze verwerking van uw gegevens.

Opmerking: Links naar websites van derden worden uitsluitend verstrekt voor uw gemak. Als u deze websites bezoekt, is uw ervaring daar onderworpen aan de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van de betreffende websites van derden, en niet de onze, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Achievers verzamelt en gebruikt uw Persoonlijke Informatie hoofdzakelijk ten behoeve van de verstrekking van de informatie, producten en diensten waarom u ons hebt verzocht.

Achievers verzamelt Persoonlijke Informatie wanneer u er specifiek voor kiest om deze aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u verzoekt om programma-informatie, u aanmeldt voor evenementen of gebruikmaakt van een door Achievers aangeboden dienst. We verzamelen ook automatisch informatie via onze Sites en in verband met de diensten die we leveren, met inachtneming van toepasselijke wetgeving, zoals hieronder beschreven.

Persoonlijke Informatie die we rechtstreeks van u verzamelen

We kunnen de volgende informatie van u verzamelen:

 • Contactinformatie, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, fax- of telefoonnummer;
 • Uw cv, werk- en opleidingsgeschiedenis, naam en contactgegevens, achtergrondinformatie en aanbevelingen wanneer u solliciteert op vacatures of contact met ons opneemt in verband met werkgelegenheidskansen;
 • Bedrijfs- en beroepsgerelateerde informatie;
 • Informatie over uw bedrijf zoals de bedrijfsnaam, de bedrijfsgrootte of het bedrijfstype; en
 • Demografische informatie, zoals leeftijd, geslacht, interesses en postcode.

Opmerkingen, posts en inzendingen

Als u online formulieren indient, deelneemt aan enquêtes, wedstrijden, promotieacties, prijsvragen of verlotingen, deelneemt aan online chatgesprekken of op een blog reageert, om klantondersteuning verzoekt of klantverhalen verstrekt, verzamelen we uw Persoonlijke Informatie, zoals contactinformatie en andere informatie die u verkiest te delen. Informatie die u verstrekt via een blog, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die de blog bekijken. Met uw toestemming kunnen wij uw klantverhaal en uw naam gebruiken, bijvoorbeeld om persoonlijke verhalen van tevreden klanten weer te geven op bepaalde Sites en in gedrukte advertenties.

Persoonlijke Informatie die we automatisch verzamelen

Als u een Site van Achievers bezoekt, verzamelen we automatisch informatie over uw gebruik van de Sites door middel van cookies, webbeacons, JavaScript, logbestanden, pixels en andere technologieën, met inbegrip van uw domeinnaam, browsertype, taalvoorkeur, apparaattype en besturingssysteem, paginaweergave en links die u aanklikt op de Sites, IP-adres, apparaat-ID of andere identificatiecode, locatie-informatie, datum- en tijdstempel en tijd die op de Sites is doorgebracht, verwijzende URL, uw activiteit op de Sites en geolocatiegegevens (voor zover toegestaan op basis van uw apparaatinstellingen). U kunt uw toestemming voor de verwerking van locatiegebaseerde informatie op elk moment intrekken door de instellingen op uw apparaat te wijzigen.

We verzamelen ook informatie van analyseservices om informatie over het gebruik van onze Diensten te verzamelen en analyseren, zoals geaggregeerde gebruikerspatronen, gebruikersvoorkeuren, piekuren, voorkeurscontent en andere informatie.

Bescherming van de online privacy van kinderen

De producten, diensten en Sites van Achievers zijn bedoeld voor werkgevers en hun werknemers. Onze Sites zijn niet gericht op kinderen en verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van kinderen jonger dan zestien (16) jaar. We verzoeken dergelijke personen geen Persoonlijke Informatie in te dienen via onze Sites.

GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Achievers verzamelt, gebruikt, deelt en verwerkt Persoonlijke Informatie uitsluitend voor de volgende doeleinden, gebaseerd op onze rechtmatige zakelijke belangen en/of naleving van wetten:

 • Levering van onze Diensten: Voor het leveren van onze diensten, exploitatie van onze Sites, beantwoording van uw vragen, voor het rapporteren en verhelpen van bugs, voor het uitvoeren van upgrades en onderhoud;
 • Klantenservice en -ondersteuning: Om u belangrijke informatie te kunnen sturen, zoals wijzigingen in bepalingen, voorwaarden, beleid en/of andere administratieve informatie;
 • Personalisering: Voor personalisering van uw ervaring op een Site of het gebruik van de diensten, zoals het aanpassen van de content die we versturen of weergeven om hulpinformatie en instructies te personaliseren en anderszins uw ervaring bij het gebruik van de Diensten te personaliseren;
 • Meldingen en vereiste kennisgevingen: Om u berichten te sturen waarom u hebt verzocht, zoals aan diensten gerelateerde meldingen en alle contractueel of wettelijk vereiste kennisgevingen;
 • Marketing en promotieacties; Om u marketingboodschappen te sturen waarvoor u zich hebt aangemeld, zoals informatie over onze diensten en evenementen;
 • Advertenties en verwijzingen: Ter ondersteuning van het adverteren van de diensten op websites van derden; voor het volgen van verwijzingen van partnerwebsites; en voor het delen van leads met verwijzingspartners;
 • Analyse en verbetering: Om beter te begrijpen hoe onze gebruikers toegang krijgen tot de diensten en deze gebruiken, en voor andere onderzoeks- en analysedoeleinden, zoals voor het evalueren en verbeteren van de diensten;
 • Geaggregeerde en geanonimiseerde informatie: We kunnen ook geaggregeerde, gepseudonimiseerde en/of geanonimiseerde informatie over gebruikers van onze sites en apps genereren voor statistische doeleinden, onderzoek, voor marketing, reclame of soortgelijke doeleinden.
 • Identiteitsverificatie en fraudedetectie: Om uw identiteit en/of locatie te verifiëren teneinde u toegang tot uw accounts te kunnen bieden, online transacties uit te voeren en uw Persoonlijke Informatie te beveiligen, en voor risicobeheer, opsporing en preventie van fraude en naleving van wet- en regelgeving;
 • Bescherming van onze wettelijke rechten en voorkoming van misbruik: Om de diensten te beschermen, ongeautoriseerde toegang en ander misbruik te voorkomen, en waar nodig geacht om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties waarin sprake is van potentiële bedreigingen van de veiligheid van personen of schendingen van onze Algemene gebruiksvoorwaarden of deze Verklaring te onderzoeken of voorkomen, of daartegen actie te ondernemen.
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen: Om te voldoen aan de wet of juridische procedures, bijvoorbeeld indien vereist om informatie te verstrekken in reactie op wettige verzoeken door openbare autoriteiten, met inbegrip van informatieverplichtingen in verband met de nationale veiligheid of wetshandhaving.
 • Algemene bedrijfsvoering: Waar nodig voor het beheer van onze algemene bedrijfsvoering, administratie en juridische functies.

VERWERKINGSDOEL

De tabel hieronder biedt uitleg over de doeleinden waarvoor we uw Persoonlijke Informatie gebruiken en verwerken, evenals de juridische grondslagen voor dit gebruik en deze verwerking.

Doel van het gebruik (zie lijst hierboven) Juridische grondslagen voor verwerking (voor zover van toepassing)
Levering van onze diensten Nodig voor het sluiten of uitvoeren van een contract met u (na uw verzoek daartoe, of zoals vereist voor het beschikbaar stellen van de Diensten)
Klantenservice en ondersteuning Onze rechtmatige zakelijke belangen*
Personalisering Onze rechtmatige zakelijke belangen*
Marketing en promotieacties Onze rechtmatige zakelijke belangen* Toestemming
Analyse en verbetering Onze rechtmatige zakelijke belangen*
Geaggregeerde en geanonimiseerde informatie Onze rechtmatige zakelijke belangen*
Identiteitsverificatie en fraudedetectie Naleving van toepasselijke wet- en regelgeving
Bescherming van onze wettelijke rechten en voorkoming van misbruik Vastleggen, verdedigen of beschermen van rechtmatige belangen
Nakomen van wettelijke verplichtingen Onze rechtmatige zakelijke belangen*
Algemene bedrijfsvoering Vastleggen, verdedigen of beschermen van rechtmatige belangen Wetsnaleving

 
* De verwerking is in overeenstemming met onze rechtmatige belangen voor zover deze niet ondergeschikt zijn aan uw belangen en fundamentele rechten. Onze rechtmatige belangen omvatten onze belangen met betrekking tot identiteitsverificatie, opsporing en preventie van fraude, bescherming en verbetering van onze producten en diensten, de ondersteuning van onze algemene bedrijfsvoering en het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. We versturen alleen marketingboodschappen aan personen die daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebben gegeven (“opt-in”) of die onder uitzonderingen voor bestaande klanten vallen (“soft opt-in”) (waar wettelijk toegestaan).

HOE WE DOOR ONS VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERSTREKKEN

In dit gedeelte beschrijven we de typen verstrekkingen die we doen en de categorieën derden waaraan we uw Persoonlijke Informatie kunnen verstrekken. Alle derden waaraan uw Persoonlijke Informatie wordt verstrekt zijn onderworpen aan contractuele overeenkomsten die stipuleren hoe uw informatie kan worden gebruikt en moet worden beschermd.

Verkoop van gegevens

Achievers verkoopt uw Persoonlijke Informatie niet aan derden. Omdat we uw Persoonlijke Informatie niet verkopen, verstrekken we geen verdere informatie over dergelijke verkopen en bieden we geen proces voor het weigeren van de toestemming voor dergelijke verkopen.

Gelieerde bedrijven

Achievers kan Persoonlijke Informatie verstrekken aan zijn gelieerde en dochterbedrijven (“Gelieerde bedrijven”) die aan ons of namens ons diensten verlenen als onderdeel van onze bedrijfsvoering en ons beheer van de Diensten ter bevordering van de in deze Verklaring beschreven doelen. De verwerking van uw Persoonlijke Informatie door een Gelieerd bedrijf is onderworpen aan deze Verklaring.

Dienstverleners

Om de efficiënte verstrekking van de informatie, producten of diensten waarom u hebt verzocht te verzekeren, kan Achievers uw Persoonlijke Informatie delen met geselecteerde Dienstverleners die ons ondersteunen bij de verwezenlijking van de in deze Verklaring omschreven doelen. Dienstverleners kunnen zich bevinden in de EU, de Verenigde Staten, Canada en andere rechtsgebieden. We kunnen bijvoorbeeld samenwerken met Dienstverleners om een via de Website ingediend verzoek om een witboek, demo’s, informatie over het dienstenaanbod van Achievers, enzovoort, te volgen en beheren. Dergelijke Dienstverleners ontvangen alleen de informatie die vereist is voor de uitvoering van hun functie, wat onder andere uw postadres, e-mailadres en naam kan omvatten. Aan Dienstverleners verstrekte informatie mag alleen worden gebruikt voor het vastgestelde doel en is onderworpen aan strenge geheimhoudingsvoorwaarden.

Achievers verklaart dat een derde waaraan Persoonlijke Informatie kan worden verstrekt door Achievers, voldoet aan de AVG (EU-verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)), de Canadese Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA), de California Consumer Privacy Act (CCPA) en andere toepasselijke wetten of contractuele vereisten.

Aanvullende verstrekkingen

We kunnen uw Persoonlijke Informatie ook verstrekken als zich onderstaande situaties voordoen:

 • Zoals wettelijk toegestaan of vereist teneinde te voldoen aan een dagvaarding, door een rechtbank bevolen onderzoek, een bevel, een overheidsverzoek of een soortgelijke juridische procedure;
 • Indien Achievers betrokken is bij een fusie, overname of de gedeeltelijke of volledige verkoop van zijn activa, of in het geval van faillissement of ontbinding van ons bedrijf, kan uw Persoonlijke Informatie worden overgedragen aan een verkrijgende onderneming of derde, met inbegrip van overweging van due diligence bij dergelijke zakelijke transacties, behoudens enige toepasselijke beperkingen door toepasselijke wetgeving. U zult via e-mail en/of door middel van een duidelijke kennisgeving op onze Website worden geïnformeerd over enige verandering in het eigendom of gebruik van uw Persoonlijke Informatie, evenals over eventuele keuzemogelijkheden die u met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie heeft.
 • Als wij in goed vertrouwen menen dat verstrekking nodig is om te reageren op tegen ons gerichte claims; om onze rechten te beschermen; om essentiële belangen te beschermen, inclusief uw veiligheid of de veiligheid van anderen; of om fraude te onderzoeken of te voorkomen.
 • Achievers kan uw Persoonlijke Informatie ook gebruiken of aan derden verstrekken als Achievers reden heeft om aan te nemen dat het gebruik of de verstrekking van dergelijke informatie nodig is om: (i) onderzoek te doen naar mogelijke schendingen van de wet; (ii) de identiteit te achterhalen van, contact op te nemen met of juridische stappen te ondernemen tegen enige persoon die een met ons gesloten overeenkomst schendt; (iii) onderzoek te doen naar beveiligingsinbreuken of samen te werken met autoriteiten in verband met een juridische kwestie; of (iv) om onze rechten, veiligheid of eigendommen en/of de rechten, veiligheid en eigendommen van onze klanten, gebruikers van ons platform en mogelijke andere personen te beschermen.
 • We kunnen uw Persoonlijke Informatie verstrekken voor elk ander doel waarvoor u toestemming geeft.

COOKIES EN ONLINE VOLGEN

Achievers gebruikt een browserfunctie, “cookie” genaamd, om anoniem informatie te verzamelen en gebruikspatronen op en buiten de Websites van Achievers te volgen. We kunnen ook gebruikmaken van cookies om u relevante advertenties te tonen op websites van derden en om te bepalen hoe die advertentie heeft gepresteerd.

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een Website op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies bevatten een unieke identificatiecode die wordt gebruikt om telkens wanneer u onze Site bezoekt uw browser (maar niet u) te identificeren. Cookies vertellen ons welke pagina’s van onze Websites worden bezocht en door hoeveel mensen. Achievers verzamelt geen Persoonlijke Informatie over u door middel van cookies, en cookies kunnen geen schadelijke inhoud (zoals malware) bevatten.

Achievers gebruikt de volgende twee typen cookies gebruikt:

 • Sessiecookies – Deze worden alleen gebruikt gedurende de tijd dat u op de Website verblijft en vervallen als u de Website verlaat.
 • Blijvende cookies – Deze zijn meer permanent van aard en kunnen opnieuw worden gebruikt als u naar de Website terugkeert door middel van dezelfde computer.

Het gebruik van cookies is standaard in de sector en veel populaire browsers zijn standaard ingesteld om deze te accepteren. U kunt uw browserinstellingen zodanig aanpassen dat de acceptatie van alle cookies wordt gewijzigd of u een melding krijgt als u een cookie hebt ontvangen. Als u weigert om cookies te accepteren, kunt u mogelijk niet alle op onze Websites beschikbare functies gebruiken.

Browserinstelling “Do Not Track”

Achievers reageert niet op “Do Not Track” (DNT)-instellingen of -headers met betrekking tot openbare Websites van Achievers. Klik hier (http://www.allaboutdnt.com/) voor meer informatie over DNT-signalen. Op dit moment bestaat er geen gemeenschappelijke sectorstandaard voor DNT, noch is er een consistente standaard voor de interpretatie van de bedoeling van gebruikers wanneer de DNT-instelling is ingeschakeld. Achievers neemt privacy serieus en zal beleidsmakers, technische experts, regelgevende instanties en bedrijven die zich inzetten voor consensus rondom DNT-technologie en de implementatie van een standaard nauwlettend blijven volgen.

E-mail

Als u ons een e-mail stuurt of ons vraagt om u een reactie per e-mail te sturen, verzamelen we uw exacte e-mailadres en de informatie die u in het e-mailbericht hebt vermeld.

We gebruiken uw e-mailadres om u de ontvangst van uw opmerkingen te bevestigen en/of uw vragen te beantwoorden, en we slaan uw bericht en ons antwoord op voor het geval onze correspondentie wordt voortgezet. We kunnen uw e-mailadres gebruiken om u informatie te sturen over productaanbiedingen of speciale promotieacties waarvan we denken dat ze interessant voor u zijn. U kunt op elk moment de ontvangst van onze marketing-e-mails stopzetten door de afmeldingsinstructies in deze e-mails te volgen.

Als u gebruikmaakt van enige van onze diensten waarmee u online erkenningen naar andere personen kunt sturen, kunnen we uw e-mailadres gebruiken om u informatie over onze producten toe te sturen. Als u een e-mailadres van iemand anders aan ons verstrekt, gebruiken we dat alleen om die persoon de erkenningen te sturen waarom u hebt verzocht. De e-mails die we versturen kunnen webbeacons (hieronder beschreven) bevatten.

Webbeacons

Achievers gebruikt afbeeldingen die zijn ingesloten in e-mailberichten, zogenoemde “webbeacons”. Webbeacons zijn duidelijke afbeeldingen aan de hand waarvan Achievers kan bepalen of een bericht geopend is. Ze stellen Achievers ook in staat om het e-mailadres te bepalen van de ontvanger die het bericht heeft geopend en om cookies van Achievers te openen. We kunnen deze informatie in geaggregeerde vorm gebruiken om onze e-mailberichten te beoordelen en verbeteren.

Webbeacons kunnen worden uitgeschakeld door HTML-weergave uit te schakelen en alleen tekst weer te geven, of door afbeeldingsweergave uit te schakelen terwijl u HTML blijft gebruiken in uw e-mailtoepassing.

VEILIGHEID

Achievers zet zich in voor de bescherming van uw privacy. We hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om de Persoonlijke Informatie die we ontvangen te beschermen. De medewerkers van Achievers zijn getraind om uw privacy te respecteren en medewerkers die toegang hebben tot uw Persoonlijke Informatie mogen uw Persoonlijke Informatie alleen gebruiken in overeenstemming met de Privacyverklaring van Achievers en wetgeving die van toepassing is op de activiteiten van Achievers. Houd er rekening mee dat de veiligheid van gegevensverzending via het internet niet voor 100% kan worden gegarandeerd. Om die reden kunnen we de veiligheid van Persoonlijke Informatie gedurende de overdracht niet garanderen.

GEGEVENSINTEGRITEIT

Achievers neemt maatregelen om uw Persoonlijke Informatie correct, volledig en up-to-date te houden, voor zover redelijkerwijs mogelijk is binnen de context van de gegevens die we hebben en de manier waarop we deze hebben verkregen. U hebt het recht om de Persoonlijke Informatie die we over u bewaren in te zien en te verzoeken om rectificatie van eventuele onjuiste informatie. Als wij, om welke reden dan ook, niet in staat zijn om aan een dergelijk verzoek te voldoen, zullen wij u informeren over de reden(en) daarvoor.

BEWARING

Het is ons beleid om uw informatie niet langer te bewaren dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze werd verzameld en verwerkt. We bewaren uw informatie zo lang uw account actief is of zoals vereist om diensten aan u te verlenen en zo lang als nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen op te lossen, een passende administratie bij te houden en de uitvoering van onze overeenkomsten te verzekeren. Zelfs als u verzoekt om verwijdering van uw informatie, kunnen wij er op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn voor langere tijd een kopie van uw informatie in onze systemen te bewaren in overeenstemming met de toepasselijke bewaartermijn in het toepasselijke land. Als u nog vragen heeft over het bewaren van gegevens, kunt u contact opnemen met onze Privacy Office ([email protected]).

UW RECHTEN

Voor ingezetenen van de EU

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de Europese Unie biedt u bepaalde rechten, waaronder:

 • Het recht om te worden geïnformeerd over onze gegevensverzamelingspraktijken; het doel en de wettelijke grondslag op basis waarvan we uw gegevens verwerken; als onze rechtmatige belangen een grondslag zijn voor verwerking, wat die belangen zijn; de categorieën van gegevens die we verwerken; de categorieën van derden met wie gegevens worden gedeeld; de details van gegevensdoorgifte buiten de EU en de aanwezige veiligheidsmaatregelen en de toepasselijke bewaarperiodes of het toepasselijke bewaarbeleid;
 • Het recht om uw Persoonlijke Informatie in te zien, te rectificeren en te verwijderen (onder bepaalde omstandigheden);
 • Het recht om een kopie van uw informatie te ontvangen in “draagbare” vorm zodat u deze kunt overdragen naar andere diensten;
 • Het recht om toestemming voor verwerking in te trekken;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonlijke Informatie, waaronder profilering;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit;
 • Het recht op informatie over het bestaan van eventuele geautomatiseerde besluitvormingsprocessen, inclusief profilering.

Deze Verklaring bevat details over hoe we deze rechten eerbiedigen en het proces voor gebruikmaking daarvan.

Voor consumenten in Californië

De wetgeving van Californië biedt u bepaalde rechten, waaronder: het recht om te worden geïnformeerd over (en om meer informatie te verzoeken over) onze gegevensverzamelingspraktijken; de categorieën van gegevens die we verwerken; de categorieën van derden met wie gegevens worden gedeeld; het recht om te verzoeken op verstrekking (tot twee keer per jaar) van de Persoonlijke Informatie die we over u hebben of binnen de afgelopen 12 maanden hebben gehad; het recht om die informatie te verwijderen (onder bepaalde omstandigheden); het recht om te weten of uw informatie wordt verkocht; het recht om te weten welke Persoonlijke Informatie wordt verkocht en om de toestemming voor dergelijke verkoop te weigeren (indien van toepassing); het recht om een kopie van uw informatie te ontvangen in “draagbare” vorm zodat u deze kunt overdragen naar andere diensten; en het recht om niet te worden gediscrimineerd in verband met uw gebruikmaking van deze rechten. Deze Verklaring bevat details over hoe we deze rechten eerbiedigen en het proces voor gebruikmaking daarvan.

Voor alle klanten

Ongeacht uw locatie en rechtsgebied kan Achievers naar eigen goeddunken beslissen om deze rechten uit te breiden naar alle personen, en om aan redelijke verzoeken te voldoen op de hieronder beschreven manier. We vragen geen vergoeding voor deze diensten. Als u het recht hebt om een recht uit te oefenen, reageren wij op uw verzoek binnen de in toepasselijke wetgeving aangegeven periode (voor ingezetenen van de EU is dit normaal gesproken dertig (30) dagen, voor ingezetenen van Californië is dit normaal gesproken vijfenveertig (45) dagen). Als we op vrijwillige basis antwoorden verstrekken, komen we met een antwoord binnen een redelijke termijn.

INZAGE, RECTIFICATIE, OVERDRAAGBAARHEID EN VERWIJDERING

U hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw Persoonlijke Informatie zoals door ons bewaard en u kunt ons vragen om een beperking van de verwerking ervan. U hebt mogelijk ook het recht te vragen om een overzicht of kopie van uw Persoonlijke Informatie, of om te verzoeken bepaalde Persoonlijke Informatie over u te verstrekken aan u of aan een andere dienstverlener in een machinaal leesbare indeling, voor zover technisch mogelijk (overdraagbaarheid van gegevens).

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar Privacy.

Met uitzondering van beperkte omstandigheden zoals specifiek omschreven in toepasselijke privacywetgeving, kan Achievers u mededelen of we Persoonlijke Informatie over u bewaren.

Let erop dat er bepaalde beperkingen gelden voor deze rechten. We zijn bijvoorbeeld niet in staat om uw Persoonlijke Informatie te verwijderen als we wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren, of als we deze bewaren in verband met een overeenkomst met u. Ook kan de toegang tot uw Persoonlijke Informatie worden geweigerd indien de beschikbaarstelling van de informatie zou leiden tot onthulling van Persoonlijke Informatie over een andere persoon of als we dergelijke informatie op juridische gronden niet mogen verstrekken.

Achievers zal de toegang tot uw Persoonlijke Informatie alleen weigeren onder omstandigheden waarbij dit is toegestaan, en indien vereist door toepasselijke wet- of regelgeving. Als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, informeren we u over de reden(en) daarvoor.

INTREKKEN VAN TOESTEMMING

Als we uw Persoonlijke Informatie verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat daarmee de wettigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking wordt aangetast. Toepasselijke wetgeving kan u ook het recht geven om bezwaar te maken tegen bepaalde elementen van onze verwerking of om een klacht in te dienen.

Bezwaar maken tegen verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking (inclusief profilering) op basis van rechtmatig belang in situaties waarin wij ons verlaten op rechtmatige belangen voor de verwerking van Persoonlijke Informatie. Als u bezwaar maakt, moeten we de betreffende verwerking staken tenzij we zwaarwegende rechtmatige gronden voor de verwerking kunnen aantonen die prevaleren boven uw belangen, rechten of vrijheden, of indien we de Persoonlijke Informatie moeten verwerken in verband met het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen. Waar we ons verlaten op rechtmatig belang als grondslag voor verwerking, zijn we van mening dat we dergelijke zwaarwegende rechtmatige belangen kunnen aantonen, maar we zullen elk geval op individuele basis beoordelen.

Bezwaar maken tegen marketing

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie (inclusief profilering) voor directe marketingdoeleinden, bijvoorbeeld wanneer we uw Persoonlijke Informatie gebruiken om u uit te nodigen voor promotie-evenementen.

Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonlijke Informatie in strijd is met toepasselijke wetgeving.

NALEVING

Achievers voert periodieke beoordelingen uit om zijn blijvende naleving van deze Verklaring te controleren.

Als Achievers erachter komt dat een van de medewerkers of Dienstverleners van Achievers Persoonlijke Informatie gebruikt of verstrekt op een manier die in strijd is met deze Verklaring, zal Achievers redelijke maatregelen treffen om het gebruik of de verstrekking ervan te voorkomen of stoppen. Achievers stelt zijn medewerkers en Dienstverleners verantwoordelijk voor het behouden van het vertrouwen dat werkgevers en gebruikers in ons bedrijf stellen.

INTERNATIONALE DOORGIFTE

De Persoonlijke Informatie die we over u verzamelen kan worden overgedragen naar, opgeslagen in of verwerkt in andere landen, inclusief de Verenigde Staten of andere locaties buiten de Europese Economische Ruimte, die mogelijk niet dezelfde niveaus van gegevensbescherming bieden als uw eigen rechtsgebied.

We zullen alle nodige stappen nemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonlijke Informatie een passend niveau van bescherming krijgt in de rechtsgebieden waarin we deze verwerken, onder meer door middel van passende schriftelijke voorwaarden voor gegevensverwerking en overeenkomsten voor gegevensdoorgifte. Voor de doorgifte vanuit de EU naar de VS vertrouwt Achievers op besluiten inzake passende beschermingsniveaus van de Europese Commissie, of wordt gebruikgemaakt van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen (het formulier voor de standaardcontractbepalingen is hier te vinden: Standaardcontractbepalingen Europese Commissie) of een andere toepasselijk toezichthoudend orgaan.

In bepaalde situaties kan Achievers worden verplicht om Persoonlijke Informatie vrij te geven naar aanleiding van rechtmatige verzoeken van publieke autoriteiten, onder meer om te voldoen aan de vereisten van de nationale veiligheid of de wetshandhaving. Voor zover wij weten, zijn de systemen van Achievers niet onderworpen aan routinematige toegang door overheidsinstanties zonder dat er sprake is van een rechterlijk bevel of dat er sprake is van een juridische verantwoordingsplicht.

PRIVACY SHIELD

Achievers voldoet door middel van zijn Amerikaanse gelieerde bedrijf Achievers LLC aan het Privacy Shield-raamwerk tussen de EU en de VS (“EU Privacy Shield”) en het Privacy Shield-raamwerk tussen Zwitserland en de VS (“Zwitserse Privacy Shield”) zoals beschreven door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de bewaring van Persoonlijke Informatie die vanuit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk (“VK”) en Zwitserland wordt overgedragen naar de Verenigde Staten.

Als onderdeel van de certificering die is verkregen via zijn eerdere gelieerde bedrijf Blackhawk Network Inc., heeft Achievers aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat Achievers de Privacy Shield-principes met betrekking tot dergelijke informatie naleeft. In geval van enig conflict tussen de voorwaarden in deze Verklaring en de Privacy Shield-principes, zijn de Privacy Shield-principes van toepassing. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze certificering te bekijken naar: https://www.privacyshield.gov/.

Vóór 16 juli 2020 vertrouwde Achievers op zijn certificeringen voor het EU Privacy Shield en het Zwitserse Privacy Shield als een manier om de gepastheid en beveiliging van de gegevensdoorgifte vanuit de EU en Zwitserland aan te tonen. Naast Privacy Shield maakte Achievers ook gebruik van standaardcontractbepalingen voor entiteiten die betrokken waren bij dergelijke gegevensdoorgifte. Vanaf 16 juli 2020 zal Achievers hoofdzakelijk vertrouwen op de besluiten inzake passende beschermingsniveaus van landen of de standaardcontractbepalingen voor de doorgifte vanuit de EU, het VK en Zwitserland. Voor de doorgifte die hebben plaatsgevonden vóór 16 juli 2020 zal Achievers verantwoordelijk blijven voor de verwerking van Persoonlijke Informatie uit de EU, het VK en Zwitserland onder het EU Privacy Shield-raamwerk en zal het bedrijf de volledige naleving van de vereisten van dat raamwerk tot nader order onderhouden. Verdere doorgifte van Persoonlijke Informatie vanuit de EU, het VK en Zwitserland naar derden die namens ons handelen en die plaatsvinden na 16 juli 2020, zullen worden uitgevoerd onder de voorwaarden van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Met betrekking tot Persoonlijke Informatie die wordt ontvangen of overgedragen in overeenstemming met het EU of Zwitserse Privacy Shield-raamwerk is en blijft Achievers tot nader order onderworpen aan de wettelijke handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

In bepaalde situaties kan Achievers worden verplicht om Persoonlijke Informatie te verstrekken als reactie op wettige verzoeken daartoe van openbare autoriteiten, onder meer om te voldoen aan nationale veiligheidsvereisten of wetshandhavingsvereisten. Naar ons beste weten worden de systemen van Achievers niet onderworpen aan routinematige toegang door overheden zonder bevel of passende verantwoording door middel van een vastgestelde juridische procedure.

Onder bepaalde voorwaarden die nader zijn beschreven op de Privacy Shield-website https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput.

GESCHILLENBESLECHTING

Achievers zal klachten en geschillen met betrekking tot het gebruik en de verstrekking van Persoonlijke Informatie onderzoeken en proberen om deze op te lossen in overeenstemming met de in deze Verklaring vervatte principes.

Onder bepaalde voorwaarden die nader zijn beschreven op de Privacy Shield website kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer alle andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze Verklaring kan worden gewijzigd, dus als u deze voor de eerste keer leest, zorg er dan voor dat het niet de laatste keer is. Als we wijzigingen aanbrengen in deze Verklaring, zullen we die wijzigingen op deze pagina publiceren en de datum van de laatste update boven aan het document aanpassen. Als we wijzigingen doorvoeren in de manieren waarop we uw informatie verwerken die redelijkerwijs als wezenlijk of substantieel kunnen worden beschouwd, zullen we extra inspanningen doen om u te informeren over de betreffende wijzigingen, hetzij via e-mail, hetzij door middel van een duidelijke kennisgeving op deze Site voordat de wijziging van kracht wordt. Waar wettelijk vereist zullen we om uw toestemming vragen of u de mogelijkheid bieden om uw toestemming inzake dergelijke wijzigingen te weigeren. Eventuele wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziene Verklaring publiceren.

VRAGEN OF ZORGEN

Als u vragen of zorgen hebt met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie zoals bewaard door Achievers of over de naleving van deze Verklaring door Achievers, neem dan contact op met onze Privacy-afdeling. Als u Lid bent van het Achievers Platform, lees dan de Privacyverklaring van het Achievers Platform of neem contact op met de programmabeheerder bij uw werkgever.

Via gewone post

Achievers
c/o Achievers Solutions Inc.
99 Atlantic Ave., Suite 700
Toronto, Ontario, M6K 3J8, Canada

Per e-mail

[email protected]

Andere vragen of klachten

Als u verdere vragen of klachten hebt die we niet kunnen beantwoorden, dan mag u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.